ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก กรณีการจัดหาสินค้าเพื่อการค้าขององค์การตลาด

  • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการค้าเพื่อจำหน่ายสินค้าให้แก่หน่วยงานภาครัฐขององค์การตลาด ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1

  • ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกกรณีการจัดหาสินค้าเพื่อการค้าขององค์การตลาด ประจำปีงบประมาณ 2565

  • ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกกรณีการจัดหาสินค้าเพื่อการค้าขององค์การตลาด ประจำปีงบประมาณ 2564

  • ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกกรณีการจัดหาสินค้าเพื่อการค้าขององค์การตลาด ประจำปีงบประมาณ 2563