สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566
 • สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนธันวาคม 2565)
 • (ลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566)
 • สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2566 - เดือนมีนาคม 2566)
 • (ลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 27 เมษายน 2566)

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565
 • สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2565 - เดือนกันยายน 2565)
 • (ลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565)
 • สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2565 - เดือนมิถุนายน 2565)
 • (ลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 21 กรกฏาคม 2565)
 • สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2  (เดือนมกราคม 2565 - เดือนมีนาคม 2565)
 • สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564 - เดือนธันวาคม 2564)

 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2564
 • สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม2564 - เดือนกันยายน 2564)
 • สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2564 - เดือนมิถุนายน 2564)
 • สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 - เดือนมีนาคม 2564)
 • สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563 - เดือนธันวาคม 2563)