ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานใหญ่
ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตลาดสาขาตลิ่งชัน

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตลาดสาขาบางคล้า

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตลาดหนองม่วง

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตลาดสาขาลำพูน